Köşe yazarları

Vicdan ve Adalet Nöbeti’ndeyiz!


Hakla haksızlık arasında açık bir ayırım yapıldığı, yasal demokratik hakların yasaksız, kaygısız ve korkusuz kullanıldığı, yasa önünde eşitlik ve eşit yurttaşlık için Vicdan ve Adalet Nöbeti’ndeyiz!

Mahkeme kararıyla suçu sabit olmayanların masum olduğu, devlet gücünün demokratik, özgürlükçü bir anayasa ile dengelenmesi, yurttaşlık haklarının güvence altına alınması için Vicdan ve Adalet Nöbeti’ndeyiz!

Ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin dağılımında ayrıcalıkların eşitlikten doğduğu bir toplumsallık için Vicdan ve Adalet Nöbeti’ndeyiz! 12 Eylül darbesiyle, bütün darbelerle ve OHAL rejimiyle, yüzyıllık tarihten doğru, ‘unutturulan’ ve ‘yok’ sayılan katliamlarla, 1915, Koçgiri, Zilan, Dersim, 1 Mayıs 1977, Maraş, Çorum katliamlarıyla, yargısız infazlarla, gözaltında kaydedilenlerle ilgili gerçek bir yüzleşme için Vicdan ve Adalet Nöbeti’ndeyiz!

Madımak, Lice, Roboski, Sur, Cizre için, ezilen halklar için Vicdan ve Adalet Nöbeti’ndeyiz!
İnsanın insan olmaktan gelen, dokunulmaz ve devredilmez haklarının koşulsuz sahiplenilmesi, toplumsal yaralarımızı adalet bir duyguyla sarılması için, hakikatten için Vicdan ve Adalet Nöbeti’ndeyiz!

Gerçeği bilmeyen ya da bilmezlikten gelen, zulme boyun eğen bir toplum adaletsizliğin nedenidir ve de zalimden korkulursa, zulüm ortamının ‘normalleşeceğini’ bilen bir noktadan, iktidarcı, tekçi, operasyonel adaletsizlikten kurtulmak için Vidan ve Adalet Nöbeti’ndeyiz!

OHAL’in kaldırılması, Yüksek Seçim Kurulu’nun bağımsız ve meşru bir kurum haline gelmesi, tutuklu gazetecilerin ve vekillerin salıverilmesi, kayyumların yerel yönetimleri işgaline son verilmesi ve tutuklu seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine dönmesi için Vicdan ve Adalet Nöbeti’ndeyiz!
***
Adaletli ve yaşanılır bir toplum idealine ulaşabiliriz.
Zalimden korkmadan, zulüm ve zorbalık düzeneğine karşı direnerek ulaşabiliriz!
Adaletsizliğin insan ve toplum vicdanını kirletmesini ve yok etmesini engelleyerek ulaşabiliriz!
Demokratik direnme hakkını kullanarak bu yüce ideale ulaşabiliriz!
***
İstiyoruz ki,
Zaman kaybetmeden hemen şimdi…
Baskı düzeneğine karşı, birleşik demokrasi ve yurttaşlık hakları hareketi örülmeye başlansın.
Gerçeğin, vicdanın ve adaletin peşinde, en geniş demokrasi anlayışıyla, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü ve hemen uygulanabilir bir program üzerinden toplum ve halkla konuşulmaya başlansın…
Dünyamız sadece zalimler yüzünden yaşanmaz hale gelmedi; zalimlere karşı çıkmayanlar, türlü bedel ödemekten kaçınanlar, ‘kendine adalet’, ‘kendine demokrat’ diyen çapsız muhterisler nedeniyle de yaşanmaz hale geldi, dünyamız…
1930’ların Almanyasını hatırlayalım… Bilelim ki sol, sosyal demokratların birleşmemesi, Nazilerin önünün açılmasında önemli bir unsur olmuştu. Hatırlayalım ve ‘safları sıklaştıralım’
***
‘Hoşgörüsüzlüğe karşı hoşgörü, vesayete karşı özgürlük, fanatizme karşı hümanizm, mekanikleştirmeye karşı bireysellik ya da zorbalığa karşı vicdan’ …
Önce vicdan!..
‘İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır, en mükemmel adalet vicdandır’da ondan…
Zulüm düzeneğinin çözülme süreci, baskı koşullanması altında ‘kararan ruhları’ öncelikle vicdanlardan sökülüp atılmasını ve aydınlanması sürecini getirir de ondan!
Kamuoyuna:
Artvin, Van, Diyarbakır, Batman, Mardin, Urfa, Antep, Maraş, Kilis, Osmaniye, Mersin, Nazilli, Denizli, İzmir, Bursa, Ankara, Çanakkale İstanbul, 78’liler Girişimi temsilcileri, 15 Ağustos Salı günü saat: 17.00’de İzmir’de düzenlenen Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde…